Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp, kan du enten besøge vores FAQ, ringe til os på 7012 0600 eller sende en mail til byggedata@molio.dk.

Velkommen til Molio Branddata

Molio Branddata er udarbejdet i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) og med Molio Branddata får du:

  • Digital adgang til alle DBIs retningslinjer, vejledninger, forskrifter og håndbøger.
  • Adgang til Bygningsreglementet og alle dets vejledninger.
  • Sorteret brandlovgivningen i logiske emnegrupper.
  • Tekniske forskrifter fra Beredskabsstyrelsen med alle ændringer indarbejdet. Du er velkommen til at se vores video nedenfor, hvor en beredskabsinspektør fortæller hvordan Branddata giver værdi i det daglige arbejde.